Edel-løk fra Holm Gård dyrkes på den spesielle jordarten Cambisol, en sjelden jordart som kun dekker 13% av jordbruksarealet i Vestfold. Cambisol er spesielt godt egnet for dyrking av løk, derfor har Edel-løk en mild og aromatisk løksmak. Det er blant annet på bakgrunn av dette at Edel-løk Kepa og Edel-løk Rød, som de første grønnsaksproduktene i Norge, har fått tildelt Spesialitet-merket. Merket er en anerkjennelse av at våre produkter oppfyller utvalgte kvalitets- og spesialitetskrav, og at Holm Gård er en matprodusent som bidrar til økt matmangfold og regional næringsutvikling.

Edel-løk Kepa og Edel-løk Rød har, som de første grønnsaksproduktene i Norge, fått tildelt Spesialitet-merket.